Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás a benyújtással kapcsolatos teendőkről

Tisztelt Doktorandusz!

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatához számos doktorandusz fordult segítségért az elmúlt hét folyamán a PTE-UQA Kiegészítő Doktori Hallgatói Ösztöndíj Pályázat benyújtásával kapcsolatban. A PTE Doktori Irodájával együttműködve kidolgoztunk egy útmutatót a pályázatok elkészítéséhez annak érdekében, hogy a doktoranduszok minél könnyebben tudják benyújtani a pályázatot. Az alábbiakban a pályázattal kapcsolatos általános kérdésekre, valamint a pályázati űrlap kitöltésével kapcsolatos kérdésekre adunk választ.

 

További kérdések esetén fordulj bizalommal szervezetünkhöz az elnok.dok@pte.hu címen.

 

1. Kik jogosultak a pályázat beadására? Minden államilag támogatott formában doktori képzést folytató doktorandusz, aki a PTE doktorandusza, és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a szemeszterben.

 

2. Mit jelent az A típusú ösztöndíj tekintetében a három kategória?

- Kezdeti: az a doktorandusz, aki 2023 őszén iratkozott be a PTE-re, vagy más okból nem teljesített még egyetlen szemesztert sem a doktori képzés során.

- Első két szemeszter: az a doktorandusz, aki 2023 őszén már teljesített kettő szemesztert a doktori képzésből.

- Komplex vizsga: az a doktorandusz, aki már teljesítette a komplex vizsgát.

 

3. Az A és a B típusú ösztöndíjat egyszerre is meg lehet pályázni.

 

4. „A” melléklet kitöltésére vonatkozó utasítások:

- X-el kell jelölni a nyilatkozatoknál választott opciókat a szögletes zárójelek között.

- A komplex vizsga teljesítésére vonatkozó nyilatkozat esetében aki teljesítette már a komplex vizsgát, az Igen opciót kell, hogy megjelölje, míg aki még nem, a Komplex vizsga előtt áll opciót kell megjelölje.

- A folytatólagos pályázat esetén teendők nyilatkozat esetén az NA opció jelölendő, mivel ez az első pályázati időszak.

5. „B” mellékletre vonatkozó utasítások:

- Csatolása kötelező, kivéve, ha a doktorandusz nem rendelkezik egyetlen művel, bejegyzéssel sem, amit feltöltött már az MTMT-be.

- A B melléklet az MTMT profil összesítő füléről tölthető le, illetve az MTMT profilba belépve a tudományos művek kijelölésével a letöltés gombra kattintva (javasoljuk az összesítő táblázat és a részletes táblázat csatolását is, utóbbit CSV kiterjesztésben letöltve)

- A mellékletet nem kell a pályázó aláírásával ellátni.

6. „C” mellékletre vonatkozó utasítások:

- Csatolása kötelező

- Nincs formához kötve. Egy oldalas dokumentum, amelyben a pályázó ismerteti az MTMT-be fel nem vitt tudományos műveit, valamint röviden ismerteti a következő egy évre tervezett tudományos tevékenységét.

- Aláírása nem szükséges.

- A mellékletet a témavezetőnek nem kell aláírnia.

- A mellékletben felsorolt teljesítmények igazolására NINCS szükség.

 

<7. „D” mellékletre vonatkozó utasítások:

- Be kell adni mind az „A”, mind pedig a „B” típusú ösztöndíj benyújtása esetén.

- Akkor kell beadni, ha heti 20 órát meghaladó időtartamú munkajogviszonnyal rendelkezik valaki, vagyis több, mint félmunkaidőben foglalkoztatják.

- Amennyiben valakinek szünetel a munkaviszonya, ezt a kérelemben jelezheti.

- A kérelmet a pályázó doktori iskolájának vezetőjéhez kell címezni, és kérelmezni, hogy a munkaviszony ellenére járuljon hozzá, hogy pályázhasson.

- A munkaviszony fennállása nem befolyásolja hátrányosan a pályázat elbírálását!

 

8. További felmerült kérdések:

              Hogyan igazolható a komplex vizsga teljesítése? Nem szükséges igazolást benyújtani róla. Az „A” mellékletben a témavezető nyilatkozik meglétéről. Ennyi elegendő a komplex vizsga teljesítésének igazolásához.

 

              Mi a teendő, ha több témavezetője van egy doktorandusznak? Amennyiben a társtémavezetők között a témavezetés fele-fele arányban oszlik meg, mindkettőjükkel szükséges aláíratni a nyilatkozatot. Amennyiben a témavezetés más arányban oszlik meg, csak azzal a témavezetővel kell aláíratni a nyilatkozatot, aki nagyobb részben végzi a témavezetést. Amennyiben a társtémavezető külső, és nem pécsi illetőségű, az aláírása szkennelt formában is elfogadható.

 

              Pályázhat-e az a hallgató, aki KDP ösztöndíjra is pályázott, azonban arról még nem érkezett értesítés? Igen. Amennyiben a pályázó elnyeri a KDP ösztöndíjat, ezt jeleznie kell a doktori iskolájának, amely megteszi a szükséges intézkedéseket a kiegészítő doktorandusz ösztöndíjjal kapcsolatban.

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a pályázatot 2023. október 13-ig lehet benyújtani a doktoriosztondij@pte.hu e-mail címre.

Kérjük, hogy aki a pályázatot nem megfelelően nyújtotta be, az kiegészítést küldjön és ne nyújtsa be újra a pályázatot!

Sikeres pályázást kívánok a PTE DOK nevében!

 

 

Balogh Márton s.k.

elnök

PTE DOK