Ellenőrző bizottsági tag választás - 2023

Pályázati felhívás

Ellenőrző bizottsági tag pályázat

 

Alulírott Balogh Márton, mint a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke a PTE DOK Alapszabályának 36-37. §§ alapján pályázatot írok ki a PTE DOK Ellenőrző Bizottság tagi tisztségére.

 

Az Ellenőrző Bizottság a PTE DOK törvényességi ellenőrzését ellátó, 3 tagú állandó bizottsága.

 

A pályázat beadásának feltételei

 

Az Ellenőrző Bizottság tagja lehet az Egyetem valamely doktori iskolájában doktorandusz vagy doktorjelölti, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az elnök által kiírt pályázatra jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.

 

Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akinek a PTE DOK-kal fennálló bármely tisztségviselői vagy ügyvivői mandátuma visszahívással szűnt meg, a megszűnéstől számított két évig.

 

Betölthető pozíciók: 1 fő

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

  1.  jelentkezési lapot;
  2. aktív hallgatói jogviszony-igazolást;
  3. önéletrajzot;
  4. motivációs levelet.

 

Amennyiben a pályázat nem tartalmazza a fentiekben meghatározott dokumentumokat, az a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

 

Az ellenőrző bizottsági tag választására vonatkozó szabályok

 

Az Ellenőrző Bizottság tagját a Küldöttgyűlés, az elnök által kiírt pályázat alapján 2 évre választja. Időközi választás esetén az aktuális időpontban működő Ellenőrző Bizottság megbízatásának lejártáig terjed a tag mandátuma. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásához a jelen lévő küldöttgyűlési tagok több mint felének támogató szavazata szükséges.

 

Amennyiben az első alkalommal legalább egy jelölt nem szerzi meg a megválasztásához szükséges szavazatmennyiséget, az elnök 8 napon belül rendkívüli Küldöttgyűlést köteles összehívni a betöltetlen ellenőrző bizottsági posztok betöltésére. Amennyiben a második fordulóban sem szerzi meg legalább egy jelölt a megválasztáshoz szükséges szavazatmennyiséget, abban az esetben köteles az elnök 8 napon belül ismételten rendkívüli Küldöttgyűlést összehívni, a harmadik forduló érdekében. A harmadik fordulóban a legtöbb szavazatot szerző jelölt lesz az Ellenőrző Bizottság tagja. Az Ellenőrző Bizottság tagjai egy alkalommal újraválaszthatók.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. augusztus 15. (kedd)

 

A pályázatot kérjük elektronikus úton megküldeni az alábbi címre:

 

elnok.dok@pte.hu

 

Az e-mail tárgyaként a „Pályázat – PTE DOK Ellenőrző Bizottság” elnevezést kell megadni.

Pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani!

A jelentkezés elbírálása a pályázatok alapján történik, de a pályázatot benyújtó személyeknek lehetőséget kívánunk biztosítani a személyes bemutatkozásra a PTE DOK 2023. augusztus hónapban tartott Küldöttgyűlésén, melynek időpontjáról a pályázók a későbbiekben kerülnek értesítésre.

A mandátum kezdete: 2023. szeptember 1.

 

További információk:

Mercz Maja, PTE DOK irodavezető

e-mail: mercz.maja@pte.hu

 

Kelt Pécsett, 2023. július 28. napján

 

Balogh Márton s.k.

elnök

Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat

Letölthető dokumentumok
Pályázat kezdete
Pályázat vége