Ugrás a tartalomra

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot ír ki a Térítési és Juttatási Szabályzat 54. § (6) bekezdésének megfelelően az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
1.    A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászorult hallgató kollégiumi díját átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.
2.    A pályázatot azok a hallgatók nyújthatnak be, akik elnyerték az idei évben a kollégiumi elhelyezést az alábbi kollégium valamelyikében továbbáhátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg:

a.    Szalay László Kollégium

b.    Boszorkány úti Kollégium

c.    Jakabhegyi Kollégium

d.    Laterum Kollégium

e.    Szántó Kollégium

f.    KPVK Szekszárdi Kollégium

g.    ETK Szombathelyi Kollégium

h.    ETK Kaposvári Kollégium

i.    ETK Zalaegerszegi Kollégium

 

3.    Az űrlapot a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül kell benyújtani, és a Hallgatói Pályázati Pontokra eljuttatni. Benyújtási határidő: 2018. október 12. 12 óra.

4.    A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága bírálja el a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. mellékletében lefektetett szempontrendszer alapján.
5.    a) Amennyiben a hallgató a 2018/2019-os tanév őszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembe vételre.
b)   Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy az EEP pályázat jelen kiírásban meghatározott űrlap mellet következő dokumentumok csatolása kötelező:
- A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete (Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás papír alapú űrlapja), valamint az ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok.
6.    A nem megfelelő űrlapon beadott, nem megfelelően kitöltött, hiányos illetve a pályázó aláírását nem tartalmazó pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!
7.    Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Beadás módja: online