Ugrás a tartalomra
Pályázat időtartama:     -    

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj

 

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) Küldöttgyűlése a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának (a továbbiakban: TJSZ) 4. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 18. § (3a) bekezdése, valamint a szervezet Gazdálkodási és Juttatási Szabályzatának 11. § (1) d) pontja alapján 35/2022. (V. 11.) számú határozatával írja ki a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterének intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjpályázatát.

 

Pályázati jogosultság

 

Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjban az Egyetem doktori képzésében résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai részesülhetnek.

 

A pályázat benyújtásának módja

 

A pályázatot a TJSZ 6. sz. mellékletében szereplő, doktoranduszokra vonatkozó űrlapon, elektronikus úton lehet benyújtani a PTE DOK részére. Minden pályázó egy pályázati időszakban, ösztöndíjanként egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi email címre:

palyazatok.dok@pte.hu

 

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázati űrlapon megjelölt helyeken minden esetben írják alá a dokumentumot és ezt követően szkenneljék be az elektronikus úton való beküldés céljából, különben a pályázatot érvénytelennek tekintjük. Amennyiben a pályázó publikációs jegyzéket is csatol a pályázatához, a jegyzéket szintén aláírásával szükséges ellátnia, különben érvénytelennek tekintjük az igazolást. Továbbá a pályázathoz csatolt mellékletek esetében arra kérjük a pályázókat, hogy külön-külön a dokumentumok fájlneveiben tüntessék fel az egyes tevékenységekhez tartozó kódokat, ennek hiányában érvénytelennek tekintjük az igazolást. A teljes pályázati anyagot .zip tömörített fájlként kérjük csatolni, csak ezen formában beküldött pályázatok kerülnek értékelésre!

 

A pályázat beérkezési határideje:

2022. június 3.

 

A pályázat elbírálásának módja

 

A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága rangsorolja, majd az abból készült javaslatról a szervezet Küldöttgyűlése nyílt szavazással dönt.

 

A nyertes pályázók a félév végén egy összegben részesülnek az ösztöndíjban.

 

Jogorvoslat

 

A pályázó a Küldöttgyűlés pályázatát érintő érdemi döntése ellen, a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet, amelyet a PTE DOK-hoz címezve az Egyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságához kell benyújtani.

 

Kelt Pécsett, 2022. május 11. napján

 

 

Balogh Márton s.k.

elnök

Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat

Beadás módja: online