Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj 2022/2023 tavasz

 

Pályázati felhívás

Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) Küldöttgyűlése a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának (a továbbiakban: TJSZ) 4. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 18. § (3a) bekezdése, valamint a szervezet Gazdálkodási és Juttatási Szabályzatának 11. § (1) d) pontja alapján 53/2023. (V. 10.) számú határozatával írja ki a 2022/2023-as tanév tavaszi szemeszterének intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj pályázatát.

Pályázati jogosultság

Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjban az Egyetem doktori képzésében résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai részesülhetnek.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot a TJSZ 6. sz. mellékletében szereplő, doktoranduszokra vonatkozó űrlapon, elektronikus úton lehet benyújtani a PTE DOK részére. Minden pályázó egy pályázati időszakban, ösztöndíjanként egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi email címre:

palyazatok.dok@pte.hu

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázati űrlapon megjelölt helyeken minden esetben írják alá a dokumentumot és ezt követően szkenneljék be az elektronikus úton való beküldés céljából, különben a pályázatot érvénytelennek tekintjük. Amennyiben a pályázó publikációs jegyzéket is csatol a pályázatához, a jegyzéket szintén aláírásával szükséges ellátnia, különben érvénytelennek tekintjük az igazolást. Továbbá a pályázathoz csatolt mellékletek esetében arra kérjük a pályázókat, hogy külön-külön a dokumentumok fájlneveiben tüntessék fel az egyes tevékenységekhez tartozó kódokat, ennek hiányában érvénytelennek tekintjük az igazolást. A teljes pályázati anyagot .zip tömörített fájlként kérjük csatolni, csak ezen formában beküldött pályázatok kerülnek értékelésre!

A pályázat beérkezési határideje:

2023. június 2.

A pályázat elbírálásának módja

A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága rangsorolja, majd az abból készült javaslatról a szervezet Küldöttgyűlése nyílt szavazással dönt.

A nyertes pályázók a félév végén egy összegben részesülnek az ösztöndíjban.

Jogorvoslat

A pályázó a Küldöttgyűlés pályázatát érintő érdemi döntése ellen, a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet, amelyet a PTE DOK-hoz címezve az Egyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságához kell benyújtani.

 

Kelt Pécsett, 2023. május 11. napján

Balogh Márton s.k.

elnök

Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat

Pályázat kezdete
Pályázat vége