Kiemelkedő Közéleti Ösztöndíj pályázat 2022/2023 ősz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiemelkedő közéleti ösztöndíj

 

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) a PTE DOK Küldöttgyűlésének 79/2022. (VIII.11.) számú határozata alapján, valamint a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdésének, illetve a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata 12. § (6) bekezdésének megfelelően ezúton kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanév őszi félévére, amelynek feltételei az alábbiak.

 

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj fogalma

 

Kiemelkedő közéleti ösztöndíj a PTE DOK Alapszabály 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához szükséges tevékenység ellátásáért vagy teljesítmény nyújtásáért a PTE DOK tisztségviselői, ügyvivői vagy az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vagy doktorjelöltek részére nyújtható ösztöndíj.

 

Pályázati jogosultság

 

A PTE DOK által kiutalható kiemelkedő közéleti ösztöndíjban azok a doktori képzésben, illetve teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint doktorjelöltek részesülhetnek, akik

  1. a PTE DOK tisztségviselői;
  2. a PTE DOK ügyvivői;
  3. a PTE DOK által egyedileg meghatározott közéleti tevékenységet végeznek.

A pályázati határidők

 

A jogosultak kötelesek minden hónapban a lent meghatározott határidőkig benyújtani kiemelkedő közéleti ösztöndíj pályázataikat a PTE DOK Elnökségének címezve.

 

Pályázati határidők (beérkezési) a félévben

 

2022 szeptember hónap – szeptember 5.

2022 október hónap – október 3.

2022 november hónap – október 31.

2022 december hónap – december 5.

2023 január hónap – január 2.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az Elnökségnek csak a határidőig beérkező pályázatokat áll módjában elbírálni, ezért a határidőn túl érkezett pályázatokat a soron következő rendes Elnökségi ülésen fogja tárgyalni.

 

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj mértéke

 

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj jogcímen az idei félévben összesen kiosztható ösztöndíj összegét, valamint mértékeit a PTE DOK Küldöttgyűlése a PTE DOK Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata alapján határozza meg.

 

A pályázatok elbírálása

 

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatokról az Elnökség javaslata és az Ellenőrző Bizottság ellenőrzését követően az Alapszabály 10. § (1) n) pontja alapján Küldöttgyűlés dönt.

 

Jogorvoslat

 

A döntést jogszabály- vagy szabályzatsértésre hivatkozással a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet megtámadni a Másodfokú Tanulmányi Bizottságnál.

 

 

Kelt Pécsett, 2022. augusztus 12. napján

 

 

Balogh Márton s.k.

elnök

Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat

Letölthető dokumentumok
Pályázat kezdete
Pályázat vége