Ugrás a tartalomra
Pályázat időtartama:     -    

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiemelkedő közéleti ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) a PTE DOK Küldöttgyűlésének 6/2023. (I. 11.) számú határozata alapján, valamint a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdésének, illetve a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata 12. § (6) bekezdésének megfelelően ezúton kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanév tavaszi félévére, amelynek feltételei az alábbiak.

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj fogalma

Kiemelkedő közéleti ösztöndíj a PTE DOK Alapszabály 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához szükséges tevékenység ellátásáért vagy teljesítmény nyújtásáért a PTE DOK tisztségviselői, ügyvivői vagy az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vagy doktorjelöltek részére nyújtható ösztöndíj.

Pályázati jogosultság

A PTE DOK által kiutalható kiemelkedő közéleti ösztöndíjban azok a doktori képzésben, illetve teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint doktorjelöltek részesülhetnek, akik

  1. a PTE DOK tisztségviselői;
  2. a PTE DOK ügyvivői;
  3. a PTE DOK által egyedileg meghatározott közéleti tevékenységet végeznek.

A pályázat előkészítése

A pályázatokat a PTE DOK a pályázatok beadási határidejét 10 nappal megelőzően megküldi a pályázók számára.

A pályázati határidők

A jogosultak kötelesek minden hónapban a lent meghatározott határidőkig benyújtani kiemelkedő közéleti ösztöndíj pályázataikat a PTE DOK Elnökségének címezve.

Pályázati határidők (beérkezési) a félévben

2023. február hónap – február 1.

2023. március hónap – március 1.

2023. április hónap – április 3.

2023. május hónap – május 2.

2023. június hónap – június 1.

2023. július hónap – július 3.

2023. augusztus hónap – augusztus 1.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az Elnökségnek csak a határidőig beérkező pályázatokat áll módjában elbírálni, ezért a határidőn túl érkezett pályázatokat a soron következő rendes Elnökségi ülésen fogja tárgyalni.

 

A pályázatok benyújtása

A pályázatok (aláírt, scannelt formában) az elnok.dok@pte.hu címre küldve elektronikus úton, vagy postai úton, vagy személyesen is benyújthatók a PTE DOK Irodájában (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.),

Amennyiben a hallgató személyesen nyújtja be pályázatát, a pályázat benyújtásáról kérésére elismervényt kell kiállítani. Az elismervényen szerepeltetni kell az átvevő nevét, az átvétel helyét, valamint időpontját

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj mértéke

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj jogcímen az idei félévben összesen kiosztható ösztöndíj összegét, valamint mértékeit a PTE DOK Küldöttgyűlése a PTE DOK Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata alapján határozza meg.

A pályázatok elbírálása

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatokról az Elnökség javaslata és az Ellenőrző Bizottság ellenőrzését követően az Alapszabály 10. § (1) n) pontja alapján Küldöttgyűlés dönt.

Jogorvoslat

A döntést jogszabály- vagy szabályzatsértésre hivatkozással a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet megtámadni a Másodfokú Tanulmányi Bizottságnál.

 

Kelt Pécsett, 2023. január 12. napján

 

Balogh Márton s.k.

elnök

Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat

Beadás módja: online
Letölthető dokumentumok: KKO_Palyazati-felhivas-2223_2.pdf (221.63 KB)