Ugrás a tartalomra
Pályázat időtartama:     -    

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj

 

Alulírott Balogh Márton a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke, a PTE DOK Küldöttgyűlésének 106-5/2022. (X. 12.) sz. határozata alapján a következő pályázati felhívást teszem közzé.

A pályázat célja

A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj célja, hogy a PTE DOK – az Alapszabály 3. § (1) bekezdés k) pontjában rögzített feladatának megfelelően elősegítse az Egyetem doktori képzésben résztvevő hallgatóinak szakmai-tudományos előmenetelét.

A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj az Egyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszok számára tanévenként két pályázati ciklusban (őszi és tavaszi félév), valamint két kategóriában és két-két alkategóriában biztosít lehetőséget egyszeri alkalommal folyósítandó ösztöndíj elnyerésére

 1. tudományos tevékenységek,
  1. tudományos előadás tartása hazai vagy nemzetközi konferencián,
  2. egyéb szakmai tevékenység;
 2. művészeti tevékenységek,
  1. tudományos előadás tartása hazai vagy nemzetközi konferencián,
  2. egyéb szakmai tevékenység.

A pályázat beadásának feltételei

A pályázatra beadhatja jelentkezését, akinek az Egyetemmel aktív doktorandusz hallgatói jogviszonya áll fenn, amennyiben

 1. az Egyetem és a pályázó közötti aktív doktorandusz hallgatói jogviszony a jelentkezés félévében és az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt is fennáll;
 2. vállalja, hogy a kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj elnyerése esetén, a pályázatának megvalósulását követően a PTE DOK számára írásos formában, saját kézjegyével ellátott beszámolót készít Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj Pályázati Szabályzata (a továbbiakban: Pályázati Szabályzat) 2. számú mellékletében foglalt szempontok alapján.

Minden pályázó egy pályázati időszakban csak egy alkategóriában nyújthat be pályázatot.

A pályázatok elbírálása

A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága rangsorolja.

A PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottság által felállított rangsorról és a támogatási összegről a PTE DOK Küldöttgyűlése szavazás útján dönt.

A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj alapja

 1. A pályázat kiírása előtti félév megkezdése és a pályázat kiírása között megvalósult aktív tudományos és művészeti tevékenység. Amennyiben a pályázó korábban adott már be sikeres pályázatot, az egyes tevékenységeket igazoló dokumentumok csak a legutóbbi pályázati kiírás óta eltelt időszakból nyújthatók be.
 2. A pályázat keretében megvalósítani kívánt tudományos vagy művészeti tevékenység szakmai és költségtervi megalapozottsága, tervezettsége és realitása a jelen szabályzat 3. számú melléklete alapján.

A pályázatok elbírálásának menete:

 1. A pályázatokra maximum 100 pont adható, a Pályázati Szabályzat 1. számú melléklete szerinti megoszlásban.
 2. Nyertes pályázat esetén a kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj mértéke a megpályázott összeggel, de maximum a Küldöttgyűlés pályázati felhívásában közzétett, az egyes kategóriákhoz és alkategóriákhoz rendelt maximális támogatási összeggel egyezik meg, amennyiben a pályázó pályázata eléri a Küldöttgyűlés által meghatározott, az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimális pontértéket.
 3. A Küldöttgyűlés az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimális pontértéket minden pályázati időszakban a rendelkezésre álló forrás és az érvényes pályázatok függvényében határozza meg.
 4. A Küldöttgyűlés pályázati kategóriánként és alkategóriánként eltérő minimális pontértéket határozhat meg.

A fentiekre vonatkozó részleteket a Pályázati Szabályzat mellékletei és jelen kiírás tartalmazzák.

Jelen kiírás keretében a 2023. január 1. és 2023. május 31. között megvalósítandó szakmai tevékenységekre lehet pályázni!

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 7.

 

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi email címre: palyazatok.dok@pte.hu

 

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázati űrlapon megjelölt helyeken minden esetben írják alá a dokumentumot és ezt követően szkenneljék be az elektronikus úton való beküldés céljából, különben a pályázatot érvénytelennek tekintjük. Amennyiben a pályázó publikációs jegyzéket is csatol a pályázatához, a jegyzéket szintén aláírásával szükséges ellátnia, különben érvénytelennek tekintjük az igazolást. Továbbá a pályázathoz csatolt mellékletek esetében arra kérjük a pályázókat, hogy külön-külön a dokumentumok fájlneveiben tüntessék fel az egyes tevékenységekhez tartozó kódokat, ennek hiányában érvénytelennek tekintjük az igazolást. A teljes pályázati anyagot .zip tömörített fájlként kérjük csatolni, csak ezen formában beküldött pályázatok kerülnek értékelésre!

A pályázat részletes kiírása (a Pályázati Szabályzat, valamint a letölthető űrlapok) megtalálható a PTE DOK weboldalain: http://www.phdpecs.hu, https://dok.pte.hu/

Kérdés esetén forduljon bizalommal a PTE DOK munkatársaihoz az palyazatok.dok@pte.hu e-mail címen!

Kelt Pécsett, 2022. október 12. napján

 

 

Balogh Márton s.k.

elnök

Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat

Beadás módja: online
Pályázat jellege: tanulmányi