Küldöttválasztás 2022

VÁLASZTÁSI FELHÍVÁS

a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 2022. évi doktori iskolai küldöttválasztására

 

Alulírott Balogh Márton, mint a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke 2022. augusztus 25. napján, a PTE DOK Választási Szabályzatának 1. § (3) értelmében a következők szerint írom ki a PTE DOK 2022. évi küldöttválasztását.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia.

 

A választási eljárás határnapjait az alábbiak szerint állapítom meg a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolái tekintetében:

 

Jelöltállítási időszak a Pécsi Tudományegyetem valamennyi doktori iskolája esetében:

2022. szeptember 5-11.

 

Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem valamennyi doktori iskolája esetében:

Kampányidőszak: 2022. szeptember 21-23.

Szavazás: 2022. szeptember 26. – 2022. október 2.

 

A jelöltállítás és a szavazás elektronikus úton történik. A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani a jelöltállítási időszak utolsó napjáig a kuldottvalasztas.dok@pte.hu email címre. A dokumentumokat .zip kiterjesztésű tömörített fájlban kérjük csatolni. A választások menetével kapcsolatban további információ a PTE DOK Választási Szabályzatában és a választási útmutatóban található.

 

A választás operatív lebonyolításáért a PTE DOK Küldöttgyűlése által megválasztott Választási Bizottság felel.

 

A Választási Bizottság: dr. Szijártó István, elnök

Czigler Enikő, tag

Glázer-Kniesz Adrienn, tag

Dr. Sparks Jason, tag

Tislér Ádám, tag

 

Kérem, hogy amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az eljárással kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a Választási Bizottsággal a kuldottvalasztas.dok@pte.hu e-mail címen.

 

Pécs, 2022. augusztus 25.

 

Balogh Márton s.k.

elnök

Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat

Küldöttválasztás 2022
Pályázat kezdete
Pályázat vége