Küldöttválasztás 2023

VÁLASZTÁSI FELHÍVÁS

a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 2023. évi doktori iskolai küldöttválasztására

 

Alulírott Balogh Márton, mint a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke 2023. augusztus 25. napján, a PTE DOK Választási Szabályzatának 1. § (3) értelmében a következők szerint írom ki a PTE DOK 2023. évi küldöttválasztását.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia.

 

A választási eljárás határnapjait az alábbiak szerint állapítom meg a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolái tekintetében:

 

Jelöltállítási időszak a Pécsi Tudományegyetem valamennyi doktori iskolája esetében:

2023. szeptember 2-10.

 

Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem valamennyi doktori iskolája esetében:

Kampányidőszak: 2023. szeptember 20-22.

Szavazás: 2023. szeptember 25. – október 3.

 

A jelöltállítás és a szavazás elektronikus úton történik. A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani a jelöltállítási időszak utolsó napjáig a kuldottvalasztas.dok@pte.hu email címre. A dokumentumokat tömörített fájlban kérjük csatolni. A választások menetével kapcsolatban további információ a PTE DOK Választási Szabályzatában és a választási útmutatóban található.

 

A választás operatív lebonyolításáért a PTE DOK Küldöttgyűlése által megválasztott Választási Bizottság felel.

 

A Választási Bizottság: dr. Szijártó István, elnök

                                   Glázer-Kniesz Adrienn, tag

                                   Dr. Tyukodi Levente, tag

                                   Tislér Ádám, tag

 

 

Kérem, hogy amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az eljárással kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a Választási Bizottsággal a kuldottvalasztas.dok@pte.hu e-mail címen.

 

Pécs, 2023. augusztus 25.

 

Balogh Márton s.k.

elnök

Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat

Pályázat kezdete
Pályázat vége