László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj 2019

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.
 
A Pécsi Tudományegyetem Tehetségtanácsa 1/09/2018. számú határozata alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:
 

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöníj a doktori képzésben résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének biztosítása érdekében a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata kezdeményezésére létrehozott ösztöndíj.
Az Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.
A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöníj a tanév 10 hónapjára a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj összegével egyező, jelenleg 40.000 Ft/hó ösztöndíjat jelent.
 
 
A pályázat beadásának feltételei
Az Ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az Egyetemen teljes idejű doktori képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz, amennyiben
a) az Egyetem és a pályázó közötti aktív doktorandusz hallgatói jogviszony a jelentkezés félévében és az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt is fennáll;
b) vállalja az Ösztöndíj elnyerésével járó, jelen szabályzatban rögzített kötelességeket.
A pályázó pályázati időszakonként egy pályázatot nyújthat be.
 
 
A pályázatok benyújtása
A pályázatot a Doktorandusz Önkormányzathoz kell benyújtani az alábbi kötelező dokumentumokkal:
a) pályázati űrlap (1. sz. melléklet), szakmai eredmények felsorolásával;
b) munkaterv (2. sz. melléklet), amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez szükséges kutató-, vagy alkotómunkát;
c) szándéknyilatkozat (3. sz. melléklet), amely tartalmazza a pályázó kötelező vállalásait és a témavezető ajánlását.
d) az 1. sz. melléklet pontozásában elszámolni kívánt, a doktorandusz kiválóságát, tehetségét igazoló tudományos eredmények, művészeti alkotások bemutatása, azok igazoló dokumentumai.
 
 
 
A pályázat beérkezésének határideje:

2019.  szeptember 27.
 
 
Pályázatot kizárólag a Magyar Postán keresztül, ajánlott szelvénnyel ellátva lehet benyújtani az alábbi címre:
 
Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
 
 
A borítékon szerepelnie kell a „László János Ösztöndíj" megnevezésnek, a pályázó karának, valamint a Doktori Iskola nevének.
 
 
A pályázatok elbírálása
A beadott pályázatokat a kari bizottságok rangsorolják és bírálják el. A kari bizottságok által felállított rangsorról és a támogatási összegről a Tehetségtanács szavazás útján dönt.
Az Ösztöndíjat a Doktori Iskolákat fenntartó karokon 1-1 fő doktorandusz nyerheti el.
 
Beszámolási kötelezettség
A nyertes pályázók kötelesek minden szemeszter végén a pályázatban vállaltakról beszámolót benyújtani.
A beszámolóhoz tartozó információk   itt   érhetőek el.