Elnökválasztás 2023

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat

elnökének személyére

 

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) Küldöttgyűlése, a 2023. július 27. napján tartott ülésén, a PTE DOK Alapszabály 21. § (3) bekezdése alapján a 87/2023. (VII. 27.) sz. határozatával pályázatot ír ki a szervezet elnökének megválasztására.

 

Pályázati jogosultság

 

A PTE DOK Alapszabály 21. § (4)-(4a) bekezdései értelmében elnöknek választható bármely, az Egyetem valamely doktori iskolájában aktív doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. Nem lehet elnök, akinek a PTE DOK-kal fennálló bármely tisztségviselői vagy ügyvivői mandátuma visszahívással szűnt meg, a megszűnéstől számított két évig.

 

A pályázat formai követelményei

 

A PTE DOK Alapszabály 21. § (5)-(6) bekezdései értelmében az elnök személyére szóló pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 1. jelentkezési lapot;
 2. aktív doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony-igazolást;
 3. önéletrajzot;
 4. motivációs levelet;
 5. választási programtervet.

 

Amennyiben a pályázat nem tartalmazza a fent meghatározott dokumentumokat, az a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. A beérkező pályázatokat az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi.

 

Pályázat postára adásának határideje

 

2023. augusztus 10. (csütörtök)

 

A pályázat érvényesen kizárólag postai úton, tértivevényes formában, ajánlott küldeményként nyújtható be, az alábbi címre:

 

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

 

A borítékon szerepelnie kell a „Pályázat – PTE DOK elnök személyére” megnevezésnek.

 

Az elnökválasztás egyéb szabályai

 

A PTE DOK Alapszabály 21. §-a értelmében:

 

  1. az elnököt nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja 2 évre;

 

  1. az elnök megválasztásához a küldöttgyűlési tagok több mint felének támogató szavazata szükséges;

 

  1. amennyiben egyik jelölt sem szerzi meg a megválasztáshoz szükséges szavazatmennyiséget, 8 napon belül második fordulót kell tartani;

 

  1. a második fordulóban csak az első fordulóban két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat;

 

  1. a második fordulóban indult jelöltek közül a Küldöttgyűlés azt a jelöltet választja elnöknek, aki a több szavazatot szerzi meg;

 

  1. a Küldöttgyűlés az elnök megválasztásával egyben a PTE DOK szenátusi tagját is megválasztja;

 

  1. az elnökválasztás lebonyolításának törvényességéért a szervezet Ellenőrző Bizottsága felelős.

 

Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel az info@phdpecs.hu e-mail címen, vagy keresse irodavezetőnket, Mercz Maját (mercz.maja@pte.hu).

 

Pécs, 2023. július 27.

 

 

Küldöttgyűlés

Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat

Letölthető dokumentumok
Pályázat kezdete
Pályázat vége