Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj 2020/2021 tavasz

Pályázati felhívás

Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj

 
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) Küldöttgyűlése a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának (a továbbiakban: TJSZ) 4. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 18. § (3a) bekezdése, valamint a szervezet Gazdálkodási és Juttatási Szabályzatának 11. § (1) d) pontja alapján 49/2021. (V. 11.) számú határozatával írja ki a 2020/2021-as tanév tavaszi szemeszterének intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjpályázatát.

 

Pályázati jogosultság

 
Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjban az Egyetem doktori képzésében résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai részesülhetnek.
 

A pályázat benyújtásának módja

 
A pályázatot a TJSZ 6. sz. mellékletében szereplő, doktoranduszokra vonatkozó űrlapon, elektronikus úton lehet benyújtani a PTE DOK részére. Minden pályázó egy pályázati időszakban, ösztöndíjanként egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi email címre:
 

palyazatok.dok@pte.hu

 
Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázati űrlapon megjelölt helyeken minden esetben írják alá a dokumentumot és ezt követően szkenneljék be az elektronikus úton való beküldés céljából, különben a pályázatot érvénytelennek tekintjük. Amennyiben a pályázó publikációs jegyzéket is csatol a pályázatához, a jegyzéket szintén aláírásával szükséges ellátnia, különben érvénytelennek tekintjük az igazolást. Továbbá a pályázathoz csatolt mellékletek esetében arra kérjük a pályázókat, hogy a dokumentumok elnevezéseiben tüntessék fel az egyes tevékenységekhez tartozó kódokat. A teljes pályázati anyagot tömörített fájlként kérjük csatolni, csak ezen formában beküldött pályázatok kerülnek értékelésre!
 

A pályázat beérkezési határideje:
 

2021. június 4.

 

A pályázat elbírálásának módja

 
A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága rangsorolja, majd az abból készült javaslatról a szervezet Küldöttgyűlése nyílt szavazással dönt.
 
A nyertes pályázók a félév végén egy összegben részesülnek az ösztöndíjban.

 

Jogorvoslat

 
A pályázó a Küldöttgyűlés pályázatát érintő érdemi döntése ellen, a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet, amelyet a PTE DOK-hoz címezve az Egyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságához kell benyújtani.
 
 
Kelt Pécsett, 2021. május 12. napján
 
 

Závodi Bence s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat

Letölthető dokumentumok
kep2
Pályázat kezdete
Pályázat vége
Pályázók köre
XXX