Küldöttválasztás 2018

VÁLASZTÁSI FELHÍVÁS

a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 2018. évi doktori iskolai küldött-választására
Alulírott Pónusz Róbert, mint a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke 2018. szeptember 21. napján, a PTE DOK Alapszabály 53. § értelmében a következők szerint írom ki a PTE DOK 2018. évi küldött-választását.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia.
A választási eljárás határnapjait az alábbiak szerint állapítom meg a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolái tekintetében:

Jelöltállítási időszak a Pécsi Tudományegyetem valamennyi doktori iskolája esetében:
2018. szeptember 24-28.
Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi, Breuer Marcell, valamint Fizika doktori iskolája esetében:
Kampány időszak: 2018. október 3.
Szavazás: 2018. október 4-6.
Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, valamint Földtudományok doktori iskolája esetében:
Kampány időszak: 2018. október 22-23.
Szavazás: 2018. október 24-26.
Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem valamennyi fennmaradó doktori iskolája esetében:
Kampány időszak: 2018. október 3-7.
Szavazás: 2018. október 8-13.

A választás operatív lebonyolításáért a PTE DOK Küldöttgyűlése által megválasztott Választási Bizottság felel.
A jelöltállítás és a választás a doktori iskolák adminisztrációját ellátó helyiségekben történik. A Választási Bizottság egyedi döntése alapján a szavazás a PTE DOK irodájában is megvalósítható.

A Választási Bizottság: dr. Kis Kelemen Bence, elnök
Bódog Ferenc, tag
Fekete Dénes, tag
Rácz Tamás, tag
Závodi Bence, tag
Kérem, hogy amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az eljárással kapcsolatban, lépjen kapcsolatban a Választási Bizottsággal a kis.kelemen.bence@pte.hu e-mail címen.

Kelt Pécsett, 2018. szeptember 21. napján

Pónusz Róbert s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat