László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj 2022/2023-as tanév

 

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj – pályázati kiírás a 2022/23-as tanévre

 

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

 

A Pécsi Tudományegyetem Tehetségtanácsa PTE-TT/2022/13 (2022. 10. 06.) számú határozata alapján pályázati felhívást teszi közzé:

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöníj a doktori képzésben résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének biztosítása érdekében a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata kezdeményezésére létrehozott ösztöndíj.

Az Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöníj a tanév 12 hónapjára a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj összegével egyező, jelenleg 40.000 Ft/hó ösztöndíjat jelent.

 

A pályázat beadásának feltételei

 

Az Ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az Egyetem minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusza, amennyiben

a) az Egyetem és a pályázó doktorandusz között az aktív hallgatói jogviszony a jelentkezés félévében és az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt is fennáll;

b) vállalja az Ösztöndíj elnyerésével járó, jelen szabályzatban rögzített kötelességeket.

c) nem rendelkezik nyertes pályázattal az Új Nemzeti Kiválósági Programban az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt.

d) vállalja, hogy fél évente (január 31-én és augusztus 31-én) köteles beszámolni a kutatásának haladásáról (a beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a Tehetségtanács dönthet az ösztöndíj visszafizetéséről)

A pályázó pályázati időszakonként egy pályázatot nyújthat be.

 

A pályázatok benyújtása

 

A pályázatot a Hallgatói Szolgáltatási Központhoz kell benyújtani az alábbi kötelező dokumentumokkal:

a) pályázati űrlap (1. sz. melléklet), szakmai eredmények felsorolásával;

b) munkaterv (2. sz. melléklet), amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez szükséges kutató-, vagy alkotómunkát (a munkaterv elkészítéséhez a 4. sz. melléklet szerinti értékelési szempontok figyelembevétele ajánlott);

c) szándéknyilatkozat (3. sz. melléklet), amely tartalmazza a pályázó kötelező vállalásait és a témavezető ajánlását.

d) az 1. sz. melléklet pontozásában elszámolni kívánt, a doktorandusz kiválóságát, tehetségét igazoló tudományos eredmények, művészeti alkotások bemutatása, azok igazoló dokumentumai.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2022. október 24.

 

A pályázatot személyesen az EHÖK Ügyfélszolgálati Irodájában kell leadni.

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

 

A borítékon szerepelnie kell a „László János Ösztöndíj" megnevezésnek, a pályázó karának, valamint a Doktori Iskola nevének.

 

A pályázatok elbírálása

 

A beadott pályázatokat a PTE Doktorandusz Önkormányzata formai bírálatnak veti alá, míg a doktorandusz kutatási területe szerinti illetékes tudományterületi doktori tanácsok bírálják a munkatervet. A végső rangsort a PTE Doktorandusz Önkormányzat Térítési- és Juttatási Bizottsága állítja fel. A rangsorról és a támogatási összegről a Tehetségtanács szavazás útján dönt.

Az Ösztöndíjat doktori iskolánként 1 fő doktorandusz, a több tudományágat magukba foglaló doktori iskolák esetében tudományáganként 1 fő doktorandusz nyerheti el. A doktori iskolákhoz tartozó tudományágakat az országos doktori adatbázis (http://doktori.hu) tartalmazza.

 

Beszámolási kötelezettség

 

A nyertes pályázók kötelesek minden szemeszter végén a pályázatban vállaltakról beszámolót benyújtani.

A beszámoló sablonja a feltöltött dokumentumok között található.

 

Kelt Pécsett, 2022. október 7. napján

 

Balogh Márton s.k.

elnök

Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat

 

 

Dr. Erostyák János s.k.

rektori szaktanácsadó

Pécsi Tudományegyetem

 

Pályázat kezdete
Pályázat vége