A Pécsi Tudományegyetem az EDUC Szövetség büszke tagja!

jún

Post by
admin
Comment:0

Az európai felsőoktatás megújítása és versenyképessé tétele a célja az Európai Bizottság kezdeményezésének, melynek keretében ún. európai egyetemi szövetségek jöttek létre. Az összesen 85 millió eurós, tehát mintegy 28 milliárd forintos költségvetésből dolgozó konzorciumokba tömörült felsőoktatási intézmények témacsoportokon dolgoznak, Magyarországról 5 intézmény vesz részt a munkában, köztük a Pécsi Tudományegyetem.

 

A Pécsi Tudományegyetem az EDUC Szövetség büszke tagja!

 

A sok globális kihívás közül az egyik legnagyobb a nemzetköziesítés, mely a Pécsi Tudományegyetem kiemelt stratégiai céljai között szerepel, így a konzorciumban a nemzetköziesítési koncepció fejlesztését koordinálja. Az Európai Bizottság 5 millió eurós támogatásával indul útjára az ún. European Digital UniverCity (EDUC) projekt. A konzorcium vezetője a University of Potsdam (Németország). A tagok: University of Cagliari (Olaszország), Masaryk University (Csehország), University of Rennes 1 (Franciaország), University Paris Nanterre (Franciaország), Pécsi Tudományegyetem (Magyarország). A szövetségben részt vevő felsőoktatási intézmények egy új, moduláris és rugalmas irányítási rendszert fognak kiépíteni, valamint összehangolják és átjárhatóvá teszik a saját képzési struktúráikat.

A következő videóban Dr. Tarrósy István, a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi igazgatója, az EDUC intézményi szakmai vezetője mutatja be az EDUC működését és hosszú távú céljait:

További célkitűzés, hogy egy új online campus kialakításával, valamint a virtuális és fizikai mobilitás egyedi keverékével hosszú távon megvalósítsák a szövetség 160 000 hallgatója és 20 000 oktatója nagy részének mobilitását. A projekt részét képezi az is, hogy az öt ország nyelvét és kultúráját kölcsönösen beépítik egymás tananyagába, ez által is erősítve a közös identitáskialakítását.

 


 

Oktatóknak és dolgozóknak az EDUC Szövetségről

 

Mi az, hogy Európai Egyetemek (European Universities Initiative)? Hogy kapcsolódik ide az EDUC?

2017-ben az Európai Bizottság egy olyan elképzelést fogalmazott meg, amely az európai egyetemek közti diszciplináris, fizikai, infrastrukturális határokat hivatott lebontani. Az így létrejövő új szövetségekre tervezi építeni az Európai Bizottság a felsőoktatás európai finanszírozását a jövőben. A 17 nyertes partnerszövetségből az EDUC (European Digital UniverCity) az egyik nyertes pályázó, amelynek a PTE-n kívül 4 országból tagja még 5 egyetem. Magyarországról a PTE-vel együtt 5 felsőoktatási intézmény kezdte meg a közös munkát 2018 őszétől.

Mi az EDUC víziója ezen belül?

Fontosnak tartjuk átláthatóvá és ténylegesen átjárhatóvá tenni a képzési struktúráinkat. Ezen felül a Bologna-folyamat támogatásával szeretnénk személyre szabott tantervekbe épülő sokrétű digitális és fizikai mobilitási lehetőségeket biztosítani, ahol a hallgatók ténylegesen egy európai egyetem polgárainak érezhetik magukat. 

Ennek az új egyetemi szövetségnek mely egyetemek pontosan a tagjai? 

A Pécsi Tudományegyetem mellett a brno-i Masaryk Egyetem, a párizsi Nanterre Egyetem, illetve a szintén francia Rennes I Egyetem, a német Potsdami Egyetem, valamint az olasz Cagliari Egyetem. A szövetségről, illetve a partneregyetemekről bővebb információt itt talál, illetve jelen vagyunk már a Facebook-on, az Instagram-on és a Twitter-en is, de fontos tudni, hogy ezekre a felületekre a projekt előrehaladtával folyamatosan lesznek információk és friss lehetőségek feltöltve, azaz most, a projekt kezdetén még ez is kezdeti stádiumban van. 

Oktatóként hogyan vehetek részt?

Ez az együttműködés nem csak az egyetemek és vezetőik közti kapcsolatra épít, hanem az intézmények minden részegységének kooperációjára. Ezáltal az oktatók számára egy olyan közösséget szervezünk, ahol megoszthatnak szakmai tapasztalatokat, közösen dolgozhatnak az európai egyetemek oktatásfejlesztésén, vagy új kutatási projektek kidolgozásán – ez rendszeres, rövidebb, intenzív, online és fizikai találkozók keretein belül valósulna meg (pl. staff week, oktatásfejlesztési tréningek, szakmai szemináriumok). Az egyetemek számítanak oktatóikra abban, hogy segítenek megalkotni olyan oktatók-hallgatók igényeire szabott képzési terveket és virtuális modulokat, amelyből mindegyik célcsoport profitálni tud.

Oktatóként a projektekben való részvétel anyagi kompenzációval jár? 

Az EDUC projektekbe való bekapcsolódás többféle anyagi kompenzációval is járhat:

 • A kezdeményezés lényegi eleme új típusú mobilitások, online tanulási és tanítási eszközök fejlesztése, bevezetése és használata. Ebben a munkában biztosan számítunk az oktatóinkra és forrás is rendelkezésre áll az ilyen munka honorálására.
 • A PTE már most is piacvezető hazánkban a nyári- és téli egyetemi rövidképzéses kínálatával, ezt az EDUC szövetségen belül tovább szeretnénk bővíteni. Ezen kurzusok oktatását is külön honoráljuk.
 • Általánosságban igaz, hogy az Európai Bizottság a jövőben számos pályázati forrást kifejezetten az Európai Egyetemek szövetségi hálózatainak hoz létre, és ezek a hálózatok előnyt fognak élvezni a közösségi pályázatokon. Így a szövetségen keresztül pályázva is juthatnak az oktatók külön forrásokhoz új projektek megvalósításához.
   
Milyen módon támogatja a projekt a kutatást? 

Az Európai Bizottság egyik célja az Európai Egyetemek projekttel, hogy a kutatási együttműködések támogatását, különböző pályázatokat és granteket kifejezetten a hálózati együttműködésekre szabjanak. Lesznek pályázatok, melyek kizárólag a szövetségen keresztül érhetők el, de általában is igaz, hogy előnyben részesíti azokat az együttműködéseket a Bizottság, amely a hálózatokból nő ki. Az oktatóknak a program részeként már az alapképzések alatt lehetőségük van egy új kurzus keretein belül megismertetni a hallgatókat a kutatással és kritikai gondolkodással, amely hasznos előszobája lehet a későbbi kutatási projekteknek. Ezen felül az EDUC egyik célkitűzése közös nevezőre hozni az oktatást és kutatást, azaz a kettő összehangolásában rejlő hosszútávú közös megoldások előkészítése. A kutatás iránt érdeklődő oktatók továbbá szabadon csatlakozhatnak az EDUC-on belül már meglévő kutatásokhoz, vagy elindíthatnak új kutatást, a projekt által fontosnak tartott, európai értékeket szem előtt tartva kidolgozott kutatási területek mentén. 

Egyetemi dolgozóként milyen lehetőségeim vannak?

Az EDUC szövetség fontos célja, hogy a dolgozói számára egységes belső képzési rendszert dolgozzon ki, amelyhez egy közös oklevél-rendszert is kifejleszt. Ez elengedhetetlen lesz a szövetségen belüli egységes dolgozói életpályamodell kialakításához.
A program egy olyan egységesített felületet hoz létre, amely mind a hat egyetem számára átlátható és hozzáférhető nem csak a hallgatók, hanem az oktatók és dolgozók számára is. A különböző adminisztratív és tanulmányi (nemzetközi irodák és tanulmányi osztályok) részegységek közötti bizalmi kapcsolat teszi lehetővé, hogy dolgozói folyamatosan tudjanak a projekt népszerűsítésén és kivitelezésén közösen dolgozni. Ezeket a munkafolyamatokat hivatottak segíteni a dolgozóknak biztosított képzések saját nyelven és angolul, illetve direkt nyelvtanfolyamok az ún. tandem-módszerre épülve. A keretrendszernek és együttműködésnek ugyanúgy része rövidtávú mobilitásban való részvétel a nyelvtanulás elősegítése céljából.

 


 

Hallgatóknak az EDUC Szövetségről

 

Mi az, hogy Európai Egyetemek (European Universities Initiative)? Hogy kapcsolódik ide az EDUC?

2017-ben az Európai Bizottság egy olyan elképzelést fogalmazott meg, amely az európai egyetemek közti diszciplináris, fizikai, infrastrukturális határokat hivatott lebontani. Az így létrejövő új szövetségekre tervezi építeni az Európai Bizottság a felsőoktatás európai finanszírozását a jövőben. A 17 nyertes partnerszövetségből az EDUC (European Digital UniverCity) az egyik nyertes pályázó, amelynek a PTE-n kívül 4 országból tagja még 5 egyetem. Magyarországról a PTE-vel együtt 5 felsőoktatási intézmény kezdte meg a közös munkát 2018 őszétől.

Mi az EDUC víziója ezen belül?

Fontosnak tartjuk átláthatóvá és ténylegesen átjárhatóvá tenni a képzési struktúráinkat. Ezen felül a Bologna-folyamat támogatásával szeretnénk személyre szabott tantervekbe épülő sokrétű digitális és fizikai mobilitási lehetőségeket biztosítani, ahol a hallgatók ténylegesen egy európai egyetem polgárainak érezhetik magukat. 

Ennek az új egyetemi szövetségnek mely egyetemek pontosan a tagjai? 

A Pécsi Tudományegyetem mellett a brno-i Masaryk Egyetem, a párizsi Nanterre Egyetem, illetve a szintén francia Rennes I Egyetem, a német Potsdami Egyetem, valamint az olasz Cagliari Egyetem. A szövetségről, illetve a partneregyetemről itt tudhatsz meg többet, illetve jelen vagyunk már a Facebook-on, az Instagram-on és a Twitter-en is, de fontos tudni, hogy ezekre a felületekre a projekt előrehaladtával folyamatosan lesznek információk és friss lehetőségek feltöltve, azaz most, a projekt kezdetén még ez is kezdeti stádiumban van. 

Milyen mobilitási lehetőségeket kínál a program?

Tekintve, hogy a partneregyetemek hallgatói különböző kulturális és társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkeznek, az EDUC projekt fontos eleme, hogy a hallgatók igényeire szabva és lehetőségeikhez mérten valósuljanak meg a különféle mobilitások. Nagy hangsúlyt kapnak a virtuális mobilitási és csere programok, több, a projekthez fejlesztett pedagógiai és digitális konstrukció mentén. Különböző cégek és startupok aktív hozzájárulásával rövidebb, projekt-alapú munka válik hozzáférhetővé, egy-két hetes külföldön töltött projekthéttel, amely szakmailag valós gyakorlati tudást biztosít a jövőre nézve. A más egyetemeken nagy hagyománnyal bíró „gap year” program részeként és a Bologna-folyamatnak köszönhetően az MA/MSc hallgatók a szakterületüktől eltérő területen mélyíthetik tudásukat: szintén egy digitálisan elvégzendő vagy fizikailag is külföldön eltöltött interdiszciplináris képzéssel. 

 

Nem engedhetem meg magamnak, hogy egy teljes szemesztert külföldön töltsek. Vannak rövidebb időtartalmú mobilitási struktúrák is?

Igen. Annak érdekében, hogy egy rövidebb, de intenzívebb egy-két hetes mobilitás is nagyban hozzátegyen a hallgató szakmai fejlődéséhez, a projekt során szorosan együttműködünk olyan szervezetekkel, akik vállalják egy olyan megoldásközpontú projekt tervezését és koordinálását, amelyből a hat egyetemről érkező hallgatók mindegyike profitál. Tekintve, hogy a partneregyetemek már most is rengeteg nyári egyetemet szerveznek minden tudományterületen maximum nyolchetes mobilitási periódussal, ezeknek a projekthez való igazítása és kibővítése is új lehetőségeket kínál majd a hallgatóknak.

Mitől digitális? 

Egyrészt mert egy olyan közös portálon történik majd minden, a projekthez kapcsolódó tanulmányi és adminisztratív folyamat kivitelezése, amelyet kimondottan a projektre fejlesztettek. Valamint mindegyik mobilitás kiegészül olyan digitális infrastruktúrára épített e-pedagógiai módszerekkel, amelyek túlmutatnak az eddig ismert virtuális oktatásban rejlő lehetőségeken.

Vannak olyan kutatások/új kutatási területek is, amikhez lehet csatlakozni? 

Igen. Fontos célkitűzése a programnak, hogy a hallgatók már az alapképzés részeként megismerkedjenek a kritikai gondolkodással és a szakterületükhöz kapcsolódó kutatási témákkal. A szoros partneregyetemi együttműködés hozadékaként be lehet majd kapcsolódni már létező kutatásokba is, valamint a projekt által fontosnak tartott témákban lehet új kutatásokat is együtt indítani – ehhez segítséget kapnak a hallgatók kutatási szemináriumok keretén belül. A kutatási területekről itt tudhatsz meg többet.

Miben más ez a partnerkapcsolat, mint az Erasmus programjain belül működő egyetemi kapcsolatok?

A partneregyetemek olyan együttműködés mentén dolgoznak, amelyhez minden tagintézmény hozzá tudja tenni azt, amelyben a legerősebb: legyen az az oktatás, digitális eszközök vagy tanulmányi rendszerek mentén. Az egységesített adminisztratív és tanulmányi folyamatok, a kreditelismertetés letisztázása, hallgatók igényeire szabott individualizált és interdiszciplináris tantervek, valamint „Papírok nélküli Erasmus” kezdeményezéshez való csatlakozás mind-mind fontos mérföldkő az Erasmus programokon túlmutató elképzelésben.

 


 

Letölthető tájékoztatók és információs oldalak

 

Tájékoztató oktatóknak és dolgozóknak (PDF)

PDF formátumban lementhető tájékoztató anyag a PTE oktatói és dolgozói számára.

Tájékoztató hallgatóknak (PDF)

PDF formátumban lementhető tájékoztató anyag a PTE hallgatói számára.

További információk

További információk az EDUC Szövetség és a PTE közös munkájáról.

More information

More information on EDUC: Working towards the Renewal of Higher Education in Europe through a Unique Initiative.

EDUC website

More information on EDUC website.

OECD

More information on OECD.

EDUC

More information on EDUC.

ERASMUS+ és Campus Mundi

More information on ERASMUS+ és Campus Mundi.

 


 

Események

 

Első pécsi EDUC-fórum

Az EDUC-fórumok sorozatának első alkalma zajlott le a Pécsi Tudományegyetemen.

Programindító konferencia és konzorciumi ülés

A programindító konferenciáról Köszöbön a digitális oktatási forradalom címmel jelent meg összefoglaló cikk az univpecs.com-on.

EDUC online event - egyedülálló nemzetközi lehetőségek – 2020. december 1.

A virtuális eseményen lehetőség nyílik részletesen megismerni a projekt céljait, sajátosságait, valamint egyedülálló nemzetközi oktatási és kutatási lehetőségeit. További információk »

Első EDUC képzés a PTE szervezésében

Német, cseh, olasz, francia és magyar hallgatók vesznek részt azon az ökológiai felelősség kultúrájáról szóló képzésen, amely az EDUC (European Digital UniverCity) európai egyetemi szövetség programjaként indult a Pécsi Tudományegyetemen. A szervezet 6 egyeteméről 30 hallgató iratkozott be a hibrid oktatásra, melynek során az áprilisi online tanórákat követően júliusban a tervek szerint személyesen is találkozhatnak és közösségi kertet építhetnek Pécsett a hallgatók. További információk »

 

 

Kapcsolat

 

Központi EDUC e-mail cím: educ@pte.hu

 

 

A PTE Központi EDUC Irodájának kollégái és elérhetőségeik:

 

 • Almádi Zsófia, EDUC projekt asszisztens – almadi.zsofia@pte.hu
  Feladata: Az EDUC Szövetségben való PTE-n zajló munka összehangolása, folyamatos információáramlás biztosítása, szoros együttműködésben az EDUC Szövetséggel és a PTE képviselőivel.

 

 • Rippl Kinga, EDUC közösségi menedzser – rippl.kinga@pte.hu
  Feladata: Az EDUC Szövetség intézményen belüli hírnevének növelése, a programokhoz, projektekhez, lehetőségekhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok, valamint szervezési, rendezvénylebonyolítási, kommunikációs feladatok ellátása.

 

Az EDUC Szövetség keretében megvalósuló virtuális mobilitások kurzusfejlesztésével kapcsolatban az alábbi kollégák állnak rendelkezésre: